Xuất bản thông tin

null Hội thảo góp ý dự thảo kết luận của tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội thảo góp ý dự thảo kết luận của tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 17/6, Ban Thường vụ thành ủy Cao Lãnh tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cán bộ nghỉ hưu và hội thảo góp ý dự thảo kết luận của tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bí thư thành ủy Cao Lãnh Phan Văn Thương tiếp thu ý kiến của đại biểu

Tại hội nghị, lãnh đạo thành ủy thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và dự thảo kết luận của tỉnh ủy Đồng Tháp về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đa số đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành ủy Cao Lãnh từng bước xây dựng thành phố ngày càng phát triển cũng như cơ bản thống nhất dự thảo kết luận của tỉnh ủy Đồng Tháp về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó mục tiêu chung của dự thảo là tiếp tục xây dựng thành phố Cao Lãnh xứng tầm là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá của Tỉnh, trở thành Thành phố xanh, là đầu tàu trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh của Tỉnh, hoàn thiện đầy đủ tiêu chí đô thị loại II và tiếp cận các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025; đến năm 2030 đạt đô thị loại I. Là trung tâm nghiên cứu, phát triển và sáng tạo; là nơi khởi nghiệp của doanh nghiệp; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển các loại hình dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, nhất là dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; phát huy, khai thác hiệu quả các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch kết nối với các địa phương của Tỉnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đại biểu cũng cơ bản thống nhất 20 chỉ tiêu và nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của dự thảo. Tuy nhiên góp ý một số nội dung như: Về mục tiêu chung, bổ sung trước cụm từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe là dịch vụ đào tạo nghề; thành phố chọn xã Tân Thuận Tây xây dựng làng thông minh tiến tới phát triển đô thị thông minh của Tỉnh trước hết phải xây dựng công dân thông minh; xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển du lịch phải phù hợp với thực tế, kết nối với các địa phương khác nhằm phát triển bền vững; sản xuất nông nghiệp đồng thời cung cấp giống, tiếp tục xây dựng nông nghiệp theo hướng đô thị, sản phẩm đạt chất lượng, nhất là cây xoài để thương hiệu xoài Cao Lãnh vươn xa; quy hoạch đô thị phù hợp với thực tế; trong phát triển kinh tế, xã hội phải phân kỳ thực hiện, đề ra giải pháp cụ thể, đến năm 2030 đạt đô thị loại I theo kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo thành ủy Cao Lãnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, sẽ bổ sung vào dự thảo trình tỉnh ủy trong thời gian tới.

Phương Nga