Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh duy trì mô hình Hội quán

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh duy trì mô hình Hội quán

Với sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và  sự tích cực tham gia của quần chúng Nhân dân. Đến nay TP.Cao Lãnh duy trì 15 Hội quán, với các ngành nghề khác nhau, góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANTT.

Qua thống kê, 15 Hội quán có 899 thành viên, trong đó: có 01 Hội quán phát triển thành Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; 02 Hội quán gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, đã phục vụ cho trên 492 lượt người đến tham quan. Cơ cấu số lượng Ban Chủ nhiệm Hội quán có từ 03 – 09. Tùy theo tình hình thực tế, tỷ lệ thành viên tham gia sinh hoạt bình quân 50 người.

Thành viên Tâm Quê Hội quán chăm sóc xoài

Tất cả các Hội quán đều có xây dựng quy chế hoạt động, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt rất đa dạng, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, xây dựng quy trình sản xuất an toàn, liên kết và tiêu thụ sản phẩm,...Hình thức hoạt động đa dạng ở các ngành nghề như: sản xuất xoài, hoa kiểng, kinh doanh buôn bán, kinh doanh nhà trọ, làm du lịch...; chủ động tham gia ý kiến đóng góp cho địa phương những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển các vấn đề liên quan đến nông nghiệp đô thị. Bên cạnh đó chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở vận động các thành viên Hội quán và Nhân dân: hiến trên 9.000m2 đất, cây trồng, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí trên 380 triệu đồng, 682 ngày công lao động để chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường nông thôn, đầu tư điện chiếu sáng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trồng hoa, kiểng...; sửa chữa, cất mới 23 căn nhà tình thương; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; ủng hộ tập, vở, học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.v.v.

Tại các buổi sinh hoạt của Hội quán, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành của Tỉnh, Thành phố, các chuyên gia đến trao đổi, hướng dẫn giúp bà con kịp thời nắm bắt thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Được thành lập vào ngày 28/12/2019, Định Tân Hội quán, nằm ở khu vực cù lao ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh. Hội quán có 59 thành viên là những nông dân chuyên canh tác xoài và trồng hoa màu. Hơn một năm hoạt động, Hội quán đã sinh hoạt nhiều nội dung về sản xuất nông nghiệp an toàn, chia sẻ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, liên kết tiêu thụ, tuyên truyền vệ sinh môi trường, tham gia vào hợp tác xã v.v.. Định Tân hội quán có 25 hộ được chứng nhận sản xuất xoài VietGAP, với diện tích 13,5 hecta. Toàn xã có hơn 108 hộ nông dân được cấp mã số vùng trồng.

Ngoài ra, các thành viên Định Tân Hội quán còn tham gia các công trình phúc lợi ở địa phương như: sửa chữa đường nông thôn, cất nhà tình thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thăm Định Tân Hội quán

Đến thăm Định Tân hội quán ngày 10/5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao Định Tân hội quán có sự liên kết trong sản xuất, đề nghị nông dân phải tư tin trong sản xuất, thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì mô hình hội quán. Về phía tỉnh cũng đồng hành với nông dân để hội quán hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt của Hội quán: phần lớn do vận động người dân tự nguyện đóng góp; cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chuyên môn tập huấn công nghệ thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ đầu tư một số trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Hội quán như: bàn, ghế, máy vi tính, máy chiếu, wifi.v.v…giúp các Hội quán kết nối nhanh về ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Hội quán theo nguyên tắc tự nguyện, các thành viên tự bầu chọn ra chủ nhiệm Hội quán; thời gian sinh hoạt của Hội quán rất linh hoạt, tùy theo điều kiện, các thành viên tự thỏa thuận, không ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ, ruộng vườn, chăm lo gia đình,v.v, đã giúp cho người dân từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự vận động hỗ trợ của Nhà nước, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác với đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản xuất hàng hóa uy tín, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Người dân tự bàn, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm, tự lo cho chính mình và hợp tác để cùng phát triển, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua mô hình Hội quán đã giúp cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuận lợi trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân một cách dễ dàng, nhanh chóng, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; đồng thời còn ghi nhận kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kiến nghị đến cấp ủy Đảng, chính quyền, những vấn đề liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nông dân.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cao Lãnh tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở rà soát nắm lại tình hình hoạt động các Hội quán, có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; phát triển thêm Hội quán ở những nơi có đủ điều kiện, phấn đấu đến cuối năm 2021 mỗi xã, phường đều có Hội quán hoạt động gắn với ngành nghề của người dân trên địa bàn. Lãnh đạo, phân công cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nòng cốt trong theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động và tham dự sinh hoạt Hội quán.  Chủ động đề xuất với UBND Thành phố quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để các Hội quán hoạt động có hiệu quả; chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ tập huấn kỹ năng, hướng dẫn khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, cung cấp thông tin về thị trường cho ban chủ nhiệm Hội quán. Làm cầu nối giữa Hội quán với các chuyên gia, nhà khoa học để giới thiệu, triển khai các chuyên đề gắn với lĩnh vực hoạt động của Hội quán; phối hợp liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm của Hội quán, nhất là liên kết giữa các Hội quán với nhau, để nâng cao chuỗi giá trị hàng hoá. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện để thành lập hợp tác xã.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò trong việc theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động và tham dự sinh hoạt Hội quán; thường xuyên tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Hội quán để từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phát triển thành viên Hội quán. Hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia làm nòng cốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động của Hội quán. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thay đổi nhận thức, vươn lên trong cuộc sống theo phương châm "Tự lực - hợp tác - chăm chỉ - tiết kiệm".

Phương Nga