Xuất bản thông tin

null Nông dân xã Tịnh Thới áp dụng các mô hình công nghệ cao vào sản xuất

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Nông dân xã Tịnh Thới áp dụng các mô hình công nghệ cao vào sản xuất

Xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh có diện tích sản xuất nông nghiệp trên 1.144hecta; trong đó xoài là cây trồng chủ lực có 1.070hecta. Trong những năm qua, UBND xã Tịnh Thới  xây dựng và phát triển xoài thành vùng nguyên liệu cung cấp cho nội địa và xuất khẩu.

Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tịnh Thới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh: Sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm được 442,2 hecta; trong đó, đang làm hồ sơ tái chứng nhận đạt chuẩn VietGAP 24,8 hecta; đã được cấp mã vùng trồng 646,9 hecta.

Nông dân xã Tịnh Thới bao trái xoài (Ảnh Internet-minh họa)

Qua tuyên truyền, vận động, nông dân xã Tịnh Thới đã áp dụng các mô hình công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, giảm sức lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường như: Sản xuất xoài theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ 138 hecta 224 thành viên tham gia; mô hình ứng dụng công nghệ tưới thông minh 4 hecta; mô hình sản xuất xoài đủ điều kiện xuất khẩu (Mỹ, Malaysia, Trung Quốc) 40 hecta. Tỷ lệ cơ giới trong canh tác ước đạt 42% (làm đất, phun xịt, tưới nước). Tính đến tháng 4/2021, diện tích ký hợp đồng liên kết tiêu thụ 167hecta.

Hiện nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động xoài tiêu thụ qua thương lái hoặc vựa, chiếm hơn 80% sản lượng. Nhằm hạn chế tình trạng “được mùa, rớt giá”, nông dân trên địa bàn xã đã áp dụng biện pháp rãi vụ 534 hecta, chiếm trên 63% diện tích.

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, trường Đại học Cần Thơ nghiệm thu đề tài  khoa học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ “Mô hình liên kết tiêu thụ xoài giữa Doanh nghiệp và Hợp tác xã”; triển khai thực hiện dịch vụ cung ứng phân bón, thuốc BVTV, bao trái xoài cho thành viên HTX và nông dân trên địa bàn.  

Đồng Tâm Hội quán và Thịnh Hưng Hội quán vận động thành viên tham gia sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; triển khai kế hoạch sản xuất an toàn, hướng hữu cơ liên kết tiêu thụ cho thành viên; phối hợp thực hiện mô hình nông dân chuyên nghiệp. Vận động thành viên Hội quán tiếp tục thực hiện Kế hoạch tiêu chí nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn.

Như Phương