Xuất bản thông tin

null Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ

Sáng ngày 09/6, UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức khai mạc Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch UBND thành phố đến dự và phát biểu chị đạo Hội thi.

Các thí sinh thi

Hội thi diễn ra trong hai ngày (09 và 10/6) với sự tham gia của 42 thí sinh là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phần thi chung cho các thí sinh là nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm; thi vấn đáp câu hỏi theo nội dung pháp luật và bắn súng K54 bài 1c. Đối với nội dung thi riêng cho từng đối tượng: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường thi nội dung tham mưu xây dựng và báo cáo Kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025” của xã, phường mình theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nội dung chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã, phường. Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu tại chỉ đạo hội thi, Chủ tịch UBND thành phố Võ Phan Thành Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thi. Hội thi diễn ra trong tình hình cả nước đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, vì vậy trong suốt thời gian thi yêu cầu Ban Tổ chức, các thành viên, các thí sinh nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo mong muốn, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đánh giá một cách khách quan, trung thực đúng năng lực của từng thí sinh để từ đó chọn lựa được đội tuyển đại diện cho thành phố tham gia thi cấp tỉnh. Các thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia hội thi để góp phần vào thành công của hội thi.

Mi Lê - Ngọc Oai