Xuất bản thông tin

null Phường 11 thực hiện hô hình “Ngày Thứ 4 trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Phường 11 thực hiện hô hình “Ngày Thứ 4 trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” năm 2021

Từ ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân dân Phường 11, TP.Cao Lãnh triển khai mô hình “Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường.

 

Các loại thủ tục hành chính trực tuyến có trên phần mềm “Dịch vụ công trực tuyến” qua địa chỉ: http://dichvucong.dongthap.gov.vn như: Xác nhận đơn xin việc, xác nhận theo đơn, xác nhận hồ sơ vay vốn; thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được); thủ tục Đăng ký khai sinh trong nước; thủ tục Đăng ký kết hôn trong nước; thủ tục Đăng ký khai tử trong nước; thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Vào ngày thứ Tư hàng tuần, công chức và đoàn viên sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ và thực hiện hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến.

Mô hình nhằm giúp công dân, doanh nghiệp nhận thấy được sự tiện lợi của việc đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm