Xuất bản thông tin

null Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 31/5, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp.

Tham gia lớp tập huấn là Cán bộ, công chức, viên chức các Phòng Chuyên môn trực thuộc Thành phố, Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thống kê, Trung tâm Tin học và Uỷ ban nhân dân các xã, phường. Công chức phụ trách thực hiện thao tác nhập liệu báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh và Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn nghiệp vụ các thao tác về thực hiện nhập dữ liệu các chỉ tiêu thống kê của ngành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Hướng dẫn thao tác báo cáo trên phần mềm (nhập tài khoản, trình báo cáo, duyệt báo cáo, gửi báo cáo…theo qui định). Giải đáp những thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ.

Công chức thao tác thông tin báo cáo trên phần mềm

Qua lớp tập huấn giúp cán bộ, công chức nâng cao nghiệp vụ, theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo để nhập, gửi đúng qui định, theo tinh thần kế hoạch chuyển đổi số của thành phố.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm