Xuất bản thông tin

null Phát triển không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí các thủ tục hành chính

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Phát triển không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí các thủ tục hành chính

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ sử dụng tài khoản giao dịch, thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh triển khai thực hiện việc phát triển không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí các thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.

Người dân thao tác thanh toán trực tuyến 

Theo đó, thành phố Cao Lãnh đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt từ 25% trở lên trên Dịch vụ công quốc gia; Bộ phận Một cửa Thành phố và 15/15 xã, phường lắp đặt máy POS, có mã QR Code để thực hiện không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí các thủ tục hành chính.

Từ những mục tiêu đó, Thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp thanh toán điện tử, trong đó tham mưu triển khai các chính sách thúc đẩy, phát triển, khuyến khích công dân, doanh nghiệp, tổ chức liên quan sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính; khai thác các tiện ích thanh toán trên thiết bị di động như QR Code, mã hóa thông tin thẻ, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc, Ví điện tử. Lắp đặt máy POS, mã QR Code ở các quầy thu phí, lệ phí giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Thành phố và Bộ phận Một cửa 15/15 xã, phường.

Tổ Công nghệ số cộng đồng khóm, ấp tuyên truyền, vận động cài đặt các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt (ứng dụng ví điện tử Momo, Viettel Pay, VNPT Pay…) hoặc ứng dụng Smart-Banking của các Ngân hàng cho người dân trên địa bàn; phối hợp Ngân hàng hướng dẫn thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt phí, lệ phí các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng liên kết, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp, Công an trên địa bàn và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm