Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022

Sáng ngày 27/12, Thành ủy Cao Lãnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở

Trong năm 2022, công tác Dân vận đạt nhiều kết quả. Các cấp ủy chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2022; nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2022. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận; xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp và chuyển đổi số, lãnh đạo tổ chức lễ phát động Tết Quân - Dân năm 2023 tại xã Hòa An và Tân Thuận Tây.

Về công Dân vận chính quyền, trong đó Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp theo chương trình và các kỳ họp chuyên đề; ban hành 31 Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Về Ủy ban nhân dân, tập trung triển khai Chương trình hành động của Thành ủy năm 2022 và Nghị quyết số 61, ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố Cao Lãnh; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình công tác năm 2022 cho các phòng, ban, ngành Thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường nhằm xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 

Đến nay, Thành phố đã triển khai thực hiện 23/23 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 100% và có 04 mô hình mới, 01 cách làm hiệu quả được triển khai thực hiện. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận xã Tịnh Thới và xã Tân Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phối hợp triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp” và tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “xuống phố, về làng”. Mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, kết quả giao 105 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và ngành. Tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thương thân tương ái.

Về công tác quy chế dân chủ cơ sở, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2023, Thành ủy Cao Lãnh tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2023; tiếp tục lãnh đạo thực hiện các mô hình Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản; nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội ở địa phương. Tăng cường phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao; đề án phát triển du lịch, đề án tái cơ cấu nông nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác vận động quần chúng giữa lực lượng Vũ trang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Tết Quân - Dân năm 2024 và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ “Xuống phố, về làng”.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở.

Về quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý trong thực hành dân chủ gắn với thực hiện tốt Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân. Đẩy mạnh các hoạt động tập hợp quần chúng, phát triển và quản lý đoàn viên, hội viên; rà soát, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống các cơ quan Nhà nước gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố và xã, phường; Ban vận động thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực thành ủy tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Dịp này, nhiều tập thể và các nhân được UBND TP.Cao Lãnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022.

Như Phương

Có thể bạn quan tâm