Xuất bản thông tin

null Xã Mỹ Trà biểu dương, phát huy vai trò Tổ nhân dân tự quản

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Xã Mỹ Trà biểu dương, phát huy vai trò Tổ nhân dân tự quản

Chiều ngày 05/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Trà tổ chức hội nghị biểu dương, phát huy vai trò Tổ nhân dân tự quản.

Toàn xã có 68 Tổ nhân dân tự quản. Mỗi tổ có từ 40 đến 60 hộ. Qua gần 4 năm đi vào hoạt động, Tổ nhân dân tự quản đã phát huy vai trò tự nguyện, tự quản của cộng đồng dân cư, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Các nội dung hoạt động trong tổ trước khi đi vào thực hiện đều đưa ra dân bàn bạc thống nhất phương thức phù hợp với tình hình đời sống, nhu cầu cần thiết đối với cuộc sống của người dân tại cộng đồng dân cư

Xuất phát từ việc chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, Tổ nhân dân tự quản đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư; thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và thực hiện. Tổ nhân dân tự quản cũng xác định rõ việc gì mà người dân tại cộng đồng dân cư có thể thực hiện được thì động viên nhau cùng thực hiện, không trông chờ vào Nhà nước hỗ trợ như làm đèn đường nông thôn, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trồng cây xanh, khắc phục các tuyến đường hư hỏng nhỏ, hòa giải các tranh chấp nhỏ, tương trợ nhau phát triển kinh tế, cảnh giác phòng chống tội phạm,…

Điển hình như ông Trần Văn Lợi, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 17, ấp 1, xã Mỹ Trà đã vận động nhân dân đóng góp trên 20 triệu đồng xây dựng tuyến ánh sáng và cầu nông thôn trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Nì, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp 2 vận động nông dân tham gia hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa hàng năm đạt từ 100 đến 130 ha, tham gia hòa giải thành 9/10 vụ việc tranh chấp nhỏ trong cộng đồng,.v.v. Tổ nhân dân tự quản số 7 ấp 1, trong năm đã tập hợp thường xuyên hơn 90% hộ gia đình tham gia có hiệu quả tất cả các phong trào thi đua do xã, ấp phát động, là một trong những Tổ được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và UBND xã biểu dương có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới năm 2020.

Năm 2021, đại dịch Covid - 19 lần thứ 4 xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống cũng như sức khỏe của nhân dân. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Với khẩu hiệu, “Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch”. Tổ nhân dân tự quản đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch tham gia trực chốt vùng xanh, chốt phong tỏa, phân phối lương thực thực phẩm hỗ trợ nhân dân trong lúc khó khăn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tham gia các hoạt động tuyên truyền thực hiện 5K. Trung tuần tháng 6 năm 2022, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xảy ra, nhiều ca mắc có lúc tăng cao. Tổ cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền trong nhân dân phòng chống bệnh.

Trong năm 2020, qua đánh giá về kết quả hoạt động, có trên 80% Tổ hoạt động ổn định, có 65 hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng trong phong trào Đại đoàn kết, gần 100 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Dịp này, 13 cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn xã được UBND xã Mỹ Trà khen thưởng.

Phương Nga - Lê Hoàng (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm