Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân Phường 2 thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật thân thiện”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Ủy ban nhân dân Phường 2 thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật thân thiện”

Sáng ngày 16/5, Ủy ban nhân dân Phường 2 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật thân thiện” tại Bộ phận Một cửa và Không gian Đại đoàn kết của Ủy ban nhân dân phường.

Quang cảnh buổi tiếp nhận hồ sơ của người dân 

Mô hình “Ngày Chủ nhật thân thiện” là một phương thức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Song song với việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của phường, thì Ủy ban nhân dân Phường 2 cung cấp thêm dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả vào sáng ngày Chủ nhật (mỗi tháng thực hiện 02 lần) cho người dân trên địa bàn phường.

Công chức Văn phòng - Thống kê sẽ cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường phối hợp thực hiện. Lắp đặt các bảng thông tin về mô hình và thời gian thực hiện cụ thể trong mỗi tháng. Thông báo trên Trạm Truyền thanh và Trang thông tin điện tử của Phường để tuyên truyền rộng rãi cho người dân được biết. Hàng tháng sẽ in bảng thông báo thời gian cụ thể trong tháng thực hiện mô hình này và dán thông báo ngay cửa chính của Ủy ban nhân dân phường hoặc ngay tại Bộ phận Một cửa. Thời gian thực hiện vào buổi sáng Chủ Nhật của tuần thứ hai (khoảng 15 tây) và tuần thứ tư (khoảng 30 tây) hàng tháng, từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, góp phần tiết kiệm thời gian của người dân và đồng thời xây dựng hình ảnh chính quyền Phường 2 thân thiện, gần dân và phục vụ tốt. Người dân trên địa bàn phường đa số là hộ kinh và cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp từ cơ sở đó phường xây dựng mô hình hoạt động nhằm giúp người dân có điều kiện và thời gian để giải quyết thủ tục hành chính.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm