Xuất bản thông tin

null Phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh

Doanh nghiệp Chi tiết bài viết

Phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh

Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền v.v. của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh; các vị đại biểu, khách dự!

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, đứng giữa những người tiêu biểu nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết trên quê hương đất Sen Hồng, tôi rất hân hạnh được phát biểu với Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các vị đại biểu, quý khách dự những lời chúc tốt đẹp nhất!

Kính thưa Đại hội!

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu của nhân dân ta. Hơn 80 năm tồn tại và phát triển, trải qua các thời kỳ với những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu quê hương, tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thực sự trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống quý báu đó, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy rõ nét vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Biết bao tấm gương sáng của những người làm công tác Mặt trận, cán bộ đoàn thể, những điển hình tiêu biểu trong xã hội đã lan toả đến từng địa bàn dân cư, chung tay, góp sức vì cộng đồng, san sẻ với những mảnh đời có hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, gắn bó với các phong trào phát triển kinh tế..., đã trở thành hình ảnh thân quen ở tỉnh nhà. Những ngôi nhà đại đoàn kết thật sự trở thành hình mẫu cho khối đại đoàn kết mà chúng ta cùng chung tay vun đắp, xây dựng. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến những người làm công tác Mặt trận, đoàn thể, những người luôn phấn đấu vượt lên khó khăn của chính mình, bằng những việc làm cụ thể, đã hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân thể hiện khát vọng vươn lên, làm cho quê hương Đồng Tháp không ngừng phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đầy ấn tượng của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Tỉnh thời gian qua!

Tuy nhiên, công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh nhà vẫn còn một số hạn chế, bất cập như đã nêu trong báo cáo trình Đại hội. Tôi cho rằng có 03 vấn đề cần được Đại hội quan tâm, đó là: "Tính chủ động - Tính sáng tạo và Tính hiệu quả" trong các phong trào. Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu và có giải pháp cụ thể hơn nữa về các vấn đề nêu trên trong thời gian tới. Vấn đề "hành chính hoá" hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng cần được nhận diện rõ và có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Kính thưa Đại hội!

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, nắm vững tình hình tỉnh nhà, bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, mở rộng tầm nhìn về tương lai phát triển của đất nước và của địa phương, từ đó, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức phong trào một cách có hiệu quả.

Trong những năm qua, nông nghiệp cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần. Việc phát triển theo chiều rộng, khai thác các điều kiện tự nhiên đã không còn là lợi thế cạnh tranh. Việc tăng nhanh sản lượng nông sản nhưng không gắn kết với thị trường tiêu thụ đã nhiều mùa vụ khiến nông dân phải lao đao, thu nhập ngày càng giảm sút.

Do đó, trong nhiệm kỳ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung vận động nông dân thay đổi tập quán sản xuất không còn phù hợp, nhân rộng những cách làm hiệu quả, trước hết là mô hình liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, làm cho kinh tế tỉnh nhà khắc phục được những yếu kém, để ngày càng phát triển và đời sống các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, ngày càng được cải thiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần thay đổi phương thức đoàn kết, tập hợp nhân dân. Trong tập hợp không chỉ để truyền đạt chủ trương, đường lối một chiều, mà phải khơi gợi được những đóng góp ý kiến từ nhân dân - lực lượng đông đảo luôn có những ý tưởng sáng tạo, những góc nhìn từ thực tiễn sinh động, không bị đóng khung trong những lý thuyết suông, những ý chí chủ quan của chúng ta. Muốn làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc cần hết sức cầu thị, biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến trái chiều. Suy cho cùng, cái mới, cái hay thường xuất hiện từ những ý kiến khác nhau, trái chiều nhau, bổ sung cho nhau, và như vậy chúng ta mới tạo ra được sự đồng thuận xã hội không mang tính hình thức.

- Thứ hai, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước hết là những chủ trương của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi, phát triển của nền kinh tế, trước hết là quá trình chuyển đổi nền nông nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương. Các hình thức tập hợp nhân dân cần đa dạng, thiết thực, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phát hiện và giới thiệu những công dân tiêu biểu trong xã hội qua các phong trào, các mô hình kinh tế, các hoạt động xã hội làm lan tỏa ra cộng đồng. Lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; lấy cái mới tiến bộ thay dần cái cũ, lạc hậu; lấy khát vọng vươn lên lấn át sự tự bằng lòng với hiện tại. Chú ý tính đa dạng, đa chiều, phân tầng, phân hoá trong các tầng lớp nhân dân, từng giới trong xã hội. Đối tượng hướng đến của Mặt trận không chỉ là những người bị yếm thế trong xã hội mà còn đó tầng lớp doanh nhân, đội ngũ trí thức, những người có vai trò đầu tàu trong nền kinh tế và xây dựng xã hội tri thức.

- Thứ ba, tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc cụ thể hoá các tiêu chuẩn đạo đức, các quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong từng cộng đồng dân cư, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong làm ăn, kinh doanh. Xây dựng quy chế lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Cần chú ý rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng con người đáp ứng yêu cầu mới của đất nước; làm cho con người ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với quê hương, với gia đình và với chính bản thân mình. Trong đối nhân - xử thế, cần chú trọng vun đắp tính nhân văn với phương châm "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người".

- Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy chế, chương trình phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Chú trọng xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở khóm, ấp, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở quy ước phù hợp với pháp luật. Phát huy những mặt tích cực của các hình thức cộng đồng truyền thống, nhất là thể hiện "tình làng nghĩa xóm", "tương thân tương ái", đồng thời uốn nắn kịp thời những biểu hiện cục bộ, lệch lạc, xoá dần tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ xã hội. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội để mọi người hiểu biết đầy đủ về dân chủ, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần tôn trọng vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các chương trình hành động, kế hoạch kinh tế, xã hội. Vấn đề này, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước đã xác định rõ, nhưng nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác không phải chúng ta đều thực hiện tốt. Về phần mình, Mặt trận Tổ quốc cũng cần phải không ngừng nghiên cứu, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, sử dụng đội ngũ chuyên gia để đảm nhận tốt vai trò phản biện, không rơi vào giáo điều, hình thức. Các cấp chính quyền cần quan tâm bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động, tiếp tục thực hiện cơ chế đặt hàng giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong các chương trình kinh tế, xã hội.

- Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường tham mưu tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" một cách thiết thực, gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, làm cho các cuộc vận động trở thành hành động tự giác của cộng đồng. Mặt trận cần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh hàng ngày trong đời sống thực tiễn từng cộng đồng dân cư. Người làm công tác Mặt trận, các đoàn thể không phải hướng đến "bảng vàng thành tích", mà phải xuất phát từ tâm nguyện thật sự của mình vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương.

Kính thưa Đại hội!

Những nhiệm vụ mới của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới là không hề dễ dàng. Sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, của các hoạt động kinh tế buộc tất cả chúng ta cũng phải nhanh chóng thích ứng. Hình thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cũng phải thay đổi để ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp, các giới trong xã hội. Có thể hình thức hoạt động ngày hôm qua là đúng, nhưng sẽ không còn phù hợp đối với ngày mai. Chúng ta không cầu toàn, không nôn nóng muốn có thành quả ngay, vì kết quả thực hiện còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác. Điều có thể thực hiện ngay là sự nỗ lực chủ quan của mỗi chúng ta, sự phối hợp nhịp nhàng trong cả hệ thống. Tôi cũng muốn chia sẻ một điều rằng, để có thể tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết cần tăng cường tinh thần đoàn kết ngay trong Cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp, trong từng tổ chức thành viên. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào cách nghĩ mới, cách làm hay trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua. Mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đề ra.

Kính thưa Đại hội!

Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII sẽ là cột mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp Sen Hồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trên tinh thần đó, kính chúc các vị đại biểu, quý khách dự mạnh khoẻ! Chúc Đại hội thành công như kỳ vọng!

Xin trân trọng cám ơn!

Có thể bạn quan tâm