Xuất bản thông tin

null Tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”,.

Nội dung thi tập trung xoay quanh các vấn đề liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Tình hình cung ứng dịch vụ; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng dịch vụ; mối quan hệ giữa thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; những khó khăn, vướng mắc mà Nhân dân gặp phải khi sử dụng dịch vụ,…

Cuộc thi được phát động trong Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc các Khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và xã, phường. Tất cả các tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có thể tham gia dự thi.

Theo đó, mỗi cá nhân tham gia dự thi viết 01 bài viết nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chủ đề Cuộc thi và gửi qua địa chỉ nhận bài do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp. Các cá nhân dự thi gửi bài viết dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi chậm nhất ngày 15/11/2021.

Qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Tìm ra các cách làm hay, giải pháp mới để tăng số lượng hồ sơ và nâng cao chất lượng kết quả thực hiện đối với những hồ sơ được nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

                                                  Phương Nga - Mi Lê

(TTVH -TT và Truyền thanh TP.Cao Lãnh)

         

           

Nút: app07-ctt:-1