Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận 185 người vào cách ly tập trung

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tiếp nhận 185 người vào cách ly tập trung

Tối ngày 21/7, Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Đồng Tháp (Phường 6) đã tiếp nhận 185 người vào cách ly tập trung.

Ngành y tế tiếp nhận những trường hợp F1 vào khu cách ky tập trung

Đây là những trường hợp F1 của Xí nghiệp May 6 (thành phố Sa đéc), được bố trí cách ly tại 02 khu thuộc Ký túc xá Đại học Đồng Tháp (Phường 6) và khu 6 tầng Ký túc xá Cao đẳng cộng đồng (phường Hòa Thuận). Trong ngày 22/7, cũng có 106 ca F0 được chuyển đến khu 9 tầng thuộc Ký túc xá Cao đẳng cộng đồng.

Thành phố Cao Lãnh hiện có 5 khu cách ly tập trung, trong đó, Phường 6 và phường Hòa Hòa Thuận mỗi nơi 2 khu, và Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Thuận Tây. Đến thời điểm hiện tại có 1.066 người đang cách ly, đã hoàn thành cách ly 777 người.

Mi Lê - Ngọc Oai