Xuất bản thông tin

null Phường 11 thực hiện tuyến đường nhân dân tự quản cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Phường 11 thực hiện tuyến đường nhân dân tự quản cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19

Góp phần cùng các ngành, các cấp TP.Cao Lãnh phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Sáng ngày 22/7, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 11 thực hiện tuyến đường nhân dân tự quản cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ Phường 11 phát cho người dân bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-10

Người dân dán bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước nhà

Theo đó, địa phương chọn Tổ 27 và 28A, Khóm 4, với hơn 100 hộ làm điểm thực hiện. Lãnh đạo địa phương đến từng nhà tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, ký bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, có nội dung như: Thực hiện tốt nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; hạn chế tối đa việc ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ y tế; khi gia đình có người thân về từ vùng dịch hoặc ở các tỉnh khác về thì nhắc nhở đến Trạm y tế Phường khai báo y tế. Đồng thời phản ánh kịp thời thông tin cho Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản, Ban nhân dân Khóm hoặc chính quyền địa phương khi có người lạ đến cộng đồng.

Sau khi đại diện gia đình ký cam kết thực hiện các nội dung trên, thì dán bản cam kết trước cửa nhà để thành viên trong gia đình thấy đó thực hiện, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Cùng với Tổ 27 và 28A, thực hiện tuyến đường nhân dân tự quản cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 11 sẽ nhân rộng mô hình này ra toàn Phường.

Như Phương