Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh hoàn thành công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh hoàn thành công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) TP.Cao Lãnh vừa tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tại các xã, phường.

Nội dung kiểm tra gồm: tình hình và kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về  cải cách hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; hệ thống rà soát cập nhật các qui định mới của pháp luật qui định về thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tổ chức bộ máy biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác quản lý công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước tại cơ quan, đơn vị,...

Đoàn kiểm tra hồ sơ cải cách hành chính tại Phường 1

Tại mỗi đơn vị, thành viên trong đoàn kiểm tra lĩnh vực phụ trách như: Công tác tư pháp, hộ tịch; địa chính, xây dựng; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa; tài nguyên, môi trường; nội vụ; tin học…

Qua kiểm tra tại 9 xã, phường, đoàn đánh giá cao lãnh đạo các địa phương quan tâm đến công tác CCHC; cán bộ công chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân nhanh chóng. Duy trì nhiều mô hình CCHC hiệu quả, việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật,.v.v.

Tuy nhiên còn một vài hạn chế như: còn hồ sơ trễ hạn trên phần mềm một cửa; chưa xử lý tài liệu tồn đọng, tích đóng; thủ tục hành chính của tỉnh mới ban hành chưa niêm yết kịpp thời; có đơn vị chưa tự kiểm tra CCHC theo qui định.

Qua kiểm tra đã giúp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn TP.Cao Lãnh bảo đảm tiến độ, hạn chế thấp nhất những sai sót, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1