Xuất bản thông tin

null Khu túc xá sinh viên, ở Phường 6 sẽ làm khu cách ly tập trung, phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Khu túc xá sinh viên, ở Phường 6 sẽ làm khu cách ly tập trung, phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 276, ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc siết chặt quản lý người về từ vùng dịch. Chiều ngày 18/6, UBND TP.Cao Lãnh phối hợp với Sở Xây dựng Đồng Tháp chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để hoạt động lại Khu cách ly tập trung Ký túc xá sinh viên, ở Phường 6, TP.Cao Lãnh.

Lãnh đạo TP.Cao Lãnh kiểm tra lại Khu ký túc xá sinh viên, Phường 6

Qua đề nghị của UBND TP.Cao Lãnh, Sở Xây dựng thống nhất giao Khu nam nhà ở sinh viên Phường 6 để UBND TP.Cao Lãnh quản lý sử dụng thành khu cách ly tập trung, phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các ngành có liên quan thành phố và UBND Phường 6 khẩn trương thực hiện các phần việc theo nhiệm vụ, hoàn thành một cách sớm nhất, sẵn sàng phục vụ khi có trường hợp phải cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Phương Nga - Lê Hoàng