Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh kiểm tra công tác cải cách hành chính xã, phường

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh kiểm tra công tác cải cách hành chính xã, phường

Từ ngày 16 -25/6, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính TP.Cao Lãnh tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại Phường 1,2,4,11, xã Mỹ Trà, Tân Thuận Tây và Tân Thuận Đông.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính ở Phường 1

Nội dung kiểm tra gồm: tình hình và kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về  cải cách hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; hệ thống rà soát cập nhật các qui định mới của pháp luật qui định về thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tổ chức bộ máy biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác quản lý công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước tại cơ quan, đơn vị,...

Tại mỗi đơn vị, thành viên trong đoàn kiểm tra lĩnh vực phụ trách như: Công tác tư pháp, hộ tịch; địa chính, xây dựng; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa; tài nguyên, môi trường; nội vụ; tin học…

Qua kiểm tra nhằm kịp thời, phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính, chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm