Xuất bản thông tin

null Thành lập Tổ an toàn Covid-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thành lập Tổ an toàn Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh đã phối hợp Trung tâm y tế Thành phố thăm, hướng dẫn các doanh ngiệp có tổ chức Công đoàn trong việc triển khai thành lập “Tổ an toàn Covid-19”.

Lãnh đạo LĐLĐ và Trung tâm y tế TP.Cao Lãnh thăm một doanh nghiệp

Tổ an toàn Covid-19 hoạt động theo quy chế do người sử dụng lao động ban hành. Số lượng thành viên mỗi tổ ít nhất là 03 người, nếu doanh nghiệp đã thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên thì các thành viên an toàn viên sẽ là lực lượng nồng cốt.

Tổ an toàn Covid-19 có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; kịp thời báo cáo lãnh đạo, quản lý, CĐCS khi phát hiện các trường hợp công nhân lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong doanh nghiệp khi doanh nghiệp có người mắc bệnh Covid-19 hoặc phải đi cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh đã triển khai thành lập các tổ an toàn Covid-19 và các phương án phòng, chống dịch Covid-19 góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”./.

Trung Hiếu