Xuất bản thông tin

null Tổng kết tổ chức và hoạt động chi bộ Quân sự cấp xã

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tổng kết tổ chức và hoạt động chi bộ Quân sự cấp xã

Chiều ngày 12/5, Thành ủy Cao Lãnh tổ chức hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động chi bộ Quân sự cấp xã.

Chi bộ Quân sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã, phường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực vững mạnh; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện toàn thành phố có 15/15 chi bộ Quân sự trực thuộc đảng ủy xã, phường đều có chi ủy, đạt 100%; 100% Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự đều được cơ cấu vào cấp ủy địa phương. Chi bộ quân sự cấp xã, phường lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã, phường thực hiện tốt Nghị quyết số 88 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chi bộ Quân sự xã, phường thường xuyên củng cố, xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian tới, thành phố tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã, phường đối với chi bộ Quân sự. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ Quân sự xã, phường, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. Nâng cao khả năng tham mưu của chi bộ Quân sự các xã, phường đối với đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố; đảng ủy, UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Như Phương

Có thể bạn quan tâm