Xuất bản thông tin

null Tiểu sử tóm tắt người ứng cứ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tiểu sử tóm tắt người ứng cứ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT

Họ và tên ứng cử viên

Tiểu sử tóm tắt người ứng cứ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

1

Trần Hữu Lý

Xem chi tiết

2

Trương Văn Mười

Xem chi tiết

3

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Xem chi tiết

4

Phạm Anh Phúc •

Xem chi tiết

5

Nguyễn Văn Tâm

Xem chi tiết

6

Phan Thị Hồng Thanh

Xem chi tiết

7

Nguyễn Hồ Hải Yến

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

8

Trần Văn Đờn

Xem chi tiết

9

Lê Thị Thúy Kiều

Xem chi tiết

10

Đinh Ngọc Thúy

Xem chi tiết

11

Nguyễn Cư Trinh

Xem chi tiết

12

Lê Thị Thanh Trúc

Xem chi tiết

13

Lê Nhựt Trường

Xem chi tiết

14

Trần Bạch Yến Vân

Xem chi tiết

15

Trần Xuân Vinh

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

16

Đặng Thùy Dương

Xem chi tiết

17

Nguyễn Văn Giúp (Giáo Hữu Thái Giúp Thanh)

Xem chi tiết

18

Nguyễn Kim Loan

Xem chi tiết

19

Nguyễn Thành Nguyên

Xem chi tiết

20

Lê Văn Nhiên

Xem chi tiết

21

Nguyễn Thị Thanh Phương

Xem chi tiết

22

Vũ Nhật Tân

Xem chi tiết

23

Phan Văn Thương

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

24

Nguyễn Quốc Hải

Xem chi tiết

25

Lê Thị Duy Linh

Xem chi tiết

26

Trần Thị Ngọc Nhi

Xem chi tiết

27

Mai Văn Nhơn

Xem chi tiết

28

Trần Văn Thống

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

29

Nguyễn Văn Cường

Xem chi tiết

30

Nguyễn Thị Kiều Danh

Xem chi tiết

31

Lê Nguyên Đông

Xem chi tiết

32

Nguyễn Quốc Hà

Xem chi tiết

33

Nguyễn Ngọc Luân Lý

Xem chi tiết

34

Phan Thanh Nhàn

Xem chi tiết

35

Lương Thị Ngọc Nữ

Xem chi tiết

36

Huỳnh Thị Thu Thủy

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

37

Huỳnh Văn Kiều

Xem chi tiết

38

Nguyễn A Loen

Xem chi tiết

39

Võ Phan Thành Minh

Xem chi tiết

40

Nguyễn Thị Dạng Phước

Xem chi tiết

41

Lê Văn Tuấn

Xem chi tiết

42

Nguyễn Thị Hải Vân

Xem chi tiết

43

Lê Thị Cẩm Xương

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

44

Phạm Thị Hồng Châu

Xem chi tiết

45

Lê Thị Minh Chinh

Xem chi tiết

46

Lê Phước Tánh

Xem chi tiết

47

Lê Quốc Tâm

Xem chi tiết

48

Trần Văn Thủy (Thượng Tọa Thích Thiện Xuân)

Xem chi tiết

49

Võ Văn Tính

Xem chi tiết

50

Lê Thị Mai Trinh

Xem chi tiết

51

Lê Ngọc Truyền

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

52

Huỳnh Thúy An

Xem chi tiết

53

Hồ Ngọc Dòn

Xem chi tiết

54

Võ Thùy Dương

Xem chi tiết

55

Nguyễn Hoàng Thanh

Xem chi tiết

56

Trân Thùy Trang

Xem chi tiết

Có thể bạn quan tâm