Xuất bản thông tin

null Kế hoạch triển khai Phương án thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kế hoạch triển khai Phương án thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm