Xuất bản thông tin

null TP.Cao Lãnh công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

TP.Cao Lãnh công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố

Uỷ ban bầu cử TP.Cao Lãnh đã ban hành Nghị quyết số 02, ngày 27/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những  người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, có 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tại 08 đơn vị bầu cử trong toàn thành phố để bầu 34 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong số đại biểu Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 03 Chủ nhiệm Hội quán, 01 Giám đốc Hợp tác xã, 03 kinh doanh và 01 buôn bán.

Như Phương

Có thể bạn quan tâm