Xuất bản thông tin

null Những kết quả của công tác cải cách hành chính quí I ở xã Tân Thuận Đông

Trang chủ Chi tiết bài viết

Những kết quả của công tác cải cách hành chính quí I ở xã Tân Thuận Đông

Nhằm từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương đạt hiệu quả, giải quyết tốt những thủ tục hành chính cho nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong thời gian tới. Trong quí I năm 2021, xã Tân Thuận Đông triển khai thực hiện công tác này đạt một số kết quả,

Theo đó, UBND xã triển khai trong nội bộ Đảng viên, cán bộ, công chức từ xã đến ấp, sau đó triển khai ra dân trên địa bàn xã nắm và thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính. Thông tin, tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã để nhân dân biết thực hiện. Qua đó, các nội dung trong kế hoạch đạt 96%.

Trong quí I năm 2021, UBND còn ban hành kế hoạch tự kiểm tra của xã nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại xã. Khuyến khích công chức có mô hình, sáng kiến cải cách hành chính phục vụ nhân dân hiệu quả.

Người dân đến UBND xã giao dịch các thủ tục hành chính

UBND xã cũng phân công Công chức Văn phòng- Thống kê phụ trách tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ đồng thời tham mưu cho UBND xã giải quyết các loại thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp xã như: Các loại hồ sơ, biểu mẫu hành chính theo quy định thì được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ được phân công trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả các loại giấy tờ hành chính có đeo bảng tên. Công tác rà soát văn bản quy phạm phạm luật, niêm yết những văn bản mới kịp thời để cho người dân am hiểu. Bên cạnh xã có niêm yết số điện thoại tổng đài thông tin dịch vụ công:1022 Tỉnh Đồng Tháp tại trụ sở UBND xã và ở các bến đò trên địa bàn xã.

Trong quí I năm 2021 tổ chức tốt việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cụ thể: Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền được thực hiện thường xuyên. Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện tiếp nhận tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương và đạt hiệu quả cao, giải quyết tốt những thủ tục hành chính cho công dân, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội trong thời gian tới.

Số thủ tục hành chính giải quyết cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được niêm yết đầy đủ. Có ban hành các quy định, quy chế, cơ chế phối hợp, đổi mới quy trình, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của công dân, tổ chức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc trang bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa đạt yêu cầu. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục đầy đủ, cập nhật sổ sách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo từng lĩnh vực.

UBND xã bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt, giao tiếp ứng xử với công dân nhã nhặn. Trong quí I năm 2021 địa phương tiếp nhận được 1.885 hồ sơ. Trong đó trả trước hẹn 1.208 hồ sơ, trả đúng hẹn 607 hồ sơ, đang giải quyết chưa tới hạn là 70 hồ sơ. Việc bố trí sắp xếp và quản lý cán bộ đúng quy định và phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo đối với cán bộ, công chức. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tốt; cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy vi tính để thực hiện các công việc.

Thành lập ban chỉ đạo ISO cấp xã và ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý Hành chính Nhà nước thực hiện tốt.

Lề lối làm việc của cán bộ, công chức thực hiện đúng theo nội quy của xã, làm việc đúng giờ, thái độ phục vụ nhân dân lịch sự trong giao tiếp, tiếp dân vui vẻ, niềm nở, tác phong ứng xử theo quy tắc chuẩn mực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trao trả hồ sơ cho công dân đúng hẹn.

Như Phương

Có thể bạn quan tâm