Xuất bản thông tin

null Kết quả công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp, trong quý I/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh năm 2021 và triển khai đến tất cả các phòng, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường.

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính thành phố, các cơ quan, địa phương đã ban hành Kế hoạch để cụ thể nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương mình. Việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định và nội dung phù hợp với tình hình tế của cơ quan, địa phương.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại UBND xã

Các địa phương vẫn duy trì mô hình cải cách hành chính hiệu quả tại địa phương như mô hình như: xã Tân Thuận Đông có mô hình hỗ trợ, giúp dân về thủ tục hành chính trên địa bàn ấp Đông Định vào sáng thứ 5 hàng tuần; mô hình Cải cách hành chính tổ viết hộ hồ sơ và hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Xã Mỹ Ngãi với mô hình Giải quyết thủ tục hành chính kết hợp hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà. Phường Mỹ Phú có mô hình Giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi và trao trả kết quả đến tận nhà cho người dân trên địa bàn phường…

Về cải cách thể chế, tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành và thuộc thẩm quyền ban hành, nhằm kịp thời phát hiện những quy định bất cập, không còn phù hợp để làm cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện. Để kịp thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính công do Ủy ban nhân dân thành phố cung ứng, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát về tình hình cung ứng dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND thành phố và xã, phường. Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ được nộp thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích không tăng. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố và xã, phường vẫn còn để xảy ra phản ánh, kiến nghị về tình trạng trễ hạn hồ sơ. Phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử vẫn còn xảy ra lỗi, gây khó khăn cho công chức trong quá trình thao tác xử lý hồ sơ.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm