Xuất bản thông tin

null Khảo sát về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trang chủ Chi tiết bài viết

Khảo sát về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính là nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công để phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt Nhân dân. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân TP.Cao Lãnh đang tiến hành khảo sát về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND Thành phố và xã, phường.

Văn phòng Một cửa TP.Cao Lãnh 

Đối tượng khảo sát là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công được cung cấp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND Thành phố và xã, phường. Nội dung khảo sát gồm: lấy ý kiến của Nhân dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và xã, phường như: Về tiện nghi, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Các quy định về công khai, tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính; Về cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Về dịch vụ bưu chính công ích; Ghi nhận ý kiến đánh giá của Nhân dân về thái độ giao tiếp, hướng dẫn, phục vụ của đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Phương pháp khảo sát trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông qua Phiếu khảo sát hoặc khảo sát trực tuyến thông qua chức năng “Khảo sát” được cấu hình sẳn trên trang thông tin điện tử Thành phố (Mẫu phiếu khảo sát trực tuyến đăng tải trên trang Facebook và trang thông tin điện tử Thành phố). Văn phòng HĐND&UBND Thành phố thực hiện công tác khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND Thành phố. Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện công tác khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc xã, phường. Thời gian chốt số liệu khảo sát thực hiện cùng thời điểm với thời điểm chốt số liệu báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 06 tháng và năm.

Việc khảo sát nhằm tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân Thành phố và xã, phường để có hướng điều chỉnh, cải thiện chất lượng dịch vụ; khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những mặt tích cực đạt được. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm