Xuất bản thông tin

null MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện công tác giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện công tác giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật. Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân như: Phối hợp với Đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố - Công an TP.Cao Lãnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong cơ quan, trường học, khu dân cư. Định kỳ tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, thông tin tình hình, kết quả bảo đảm ATTT cho nhân dân nắm và phòng ngừa tội phạm, người dân cũng tham gia đóng góp những mặt làm được và chưa được của lực lượng công an; hàng năm tổ chức được nhiều điểm tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người, PCCC trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với sinh hoạt câu lạc bộ “Đờn ca tài tử” tại 15 xã, phường.

Phường Hòa Thuận tuyên truyền lồng ghép đảm bảo ANTT

Về công tác hòa giải, Mặt trận Tổ quốc cơ sở tham gia tổ chức tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thành lập 69 tổ hòa giải khóm, ấp. Tổ hòa giải cơ sở thường xuyên được bổ sung, kiện toàn kịp thời, tích cực thàm gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở hàng năm đạt từ 80% trở lên. Thông qua hoạt động hòa giải góp phần tích cực trong việc hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an tòan xã hội từ cơ sở.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm