Xuất bản thông tin

null Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Thương vừa yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hay, sáng kiến mới để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

Người dân liên hệ thủ tục hành chính

Thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính để kịp thời nhân rộng, phát huy những mặt đạt được, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm còn vướng phải tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ hòa nhã, có đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn để phục vụ tốt nhiệm vụ công tác và Nhân dân, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính: cập nhật, công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nghiêm túc vận hành phần mềm một cửa điện tử, hạn chế thấp nhất tình trạng sai sót, trễ hạn hồ sơ, không để xảy ra quá hạn hồ sơ; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4,…

Ngoài ra, các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục tuyên truyền về Tổng đài 1022 của Tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là sử  dụng tốt phần mềm quản lý văn bản (qlvb.dongthap.gov.vn) trong trao đổi văn bản, đảm bảo xử lý đúng luồng, trên 95%văn bản đi khi phát hành có chữ ký số 02 lớp. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc, xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống theo đúng quy định.

Lư Liễm

Có thể bạn quan tâm