Xuất bản thông tin

null Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020

Trang chủ Chi tiết bài viết

Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020

Chiều ngày 13/01, Cụm thi đua số 1 tỉnh Đồng Tháp gồm: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, TP.Hồng Ngự và huyện Lấp Vò, trong đó đơn vị TP.Cao Lãnh làm Cụm trưởng, tổ chức tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020.

Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND Tỉnh phát động. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị, phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Tăng cường chỉnh trang quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị”. Nội dung thi đua của Cụm 1 là: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Với chuyên đề này, TP.Cao Lãnh đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương được Nhân dân đồng thuận như: Mô hình xuống phố về làng; thi đua Dân vận khéo; khởi nghiệp trong thanh niên; cán bộ, công chức, viên chức TP.Cao Lãnh thi đua thực hiện văn hóa công sở; Cổng trường an toàn giao thông; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.v.v. TP.Sa Đéc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. TP.Hồng Ngự phát dộng thi đua với khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước - Yêu nước phải thi đua”, nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.Huyện Lấp Vò cũng phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện mô hình “Công dân không viết”,.v.v.

Ở mỗi đợt thi đua, các đơn vị trong cụm đều xem xét đề nghị khen thương kịp thời, tạo động lực để từng tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết quả, đơn vị TP.Hồng Ngự đạt 957,93 điểm về Nhất trong phong trào thi đua Cụm 1, tỉnh Đồng Tháp, đề nghị UBND Tỉnh tặng cờ thi đua; TP.Sa Đéc về Nhì, với 943,72 điểm, đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen; TP.Cao Lãnh  về Nhất trong phong trào thi đua chuyên đề “Tăng cường chỉnh trang quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị”, đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen.

Dịp này, các đơn vị thi đua Cụm 1 tỉnh Đồng Tháp ký kết giao ước thi đua năm 2021, với chuyên đề “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”. Thống nhất đơn vị huyện Lấp Vò là Cụm trưởng cụm thi đua số 1 tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm