Xuất bản thông tin

null Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội

Qua tuyên truyền vận động, năm 2016 TP.Cao Lãnh thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nữ doanh nghiệp” gồm 27 thành viên. Đây là những nữ doanh nghiệp, các mô hình sản xuất, kinh doanh và các cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp.

Câu lạc bộ sinh hoạt hàng quý, nội dung chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào do Hội Phụ nữ các cấp phát động.

Hội phụ nữ TP.Cao Lãnh tặng quà cho học sinh

Từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm thành viên CLB tham gia tốt công tác an sinh xã hội, như: tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp, học bổng cho con hội viên cũng có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, CLB tặng các phần quà qui thành tiền khoảng 20 triệu đồng.

CLB “Nữ doanh nghiệp” được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thi đua khởi nghiệp; nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp; đồng thời, là đầu nối kết các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, góp phần cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ phát huy sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm