Xuất bản thông tin

null Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã Mỹ Tân trong việc vận động Nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Trang chủ Chi tiết bài viết

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã Mỹ Tân trong việc vận động Nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh  sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, còn kể đến sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự vào cuộc của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tân, đến nay bộ mặt xã Mỹ Tân khang trang, đổi mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời gian qua, Đảng bộ xã Mỹ Tân luôn đề cao, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thật sự tâm huyết, gương mẫu đi đầu thông qua đó để vận động người thân tự giác thực hiện. Đảng ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới, Nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng Nông thôn mới… lãnh đạo UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập các ban phát triển Nông thôn mới ở các ấp. Trên cơ sở đó quán triệt thông suốt đến từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ chức, đoàn thể phụ trách một số tiêu chí liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới

Đối với chính quyền cấp xã đã bắt tay vào cuộc ngay khi có Nghị quyết của cấp ủy. Với mục đích nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của cộng đồng dân cư trong xây dựng Nông thôn mới;  tập trung huy động các nguồn lực nhằm đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự tại địa bàn…. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tiêu chí, từng nội dung có sự phân công phối hợp rõ ràng. Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo, phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Xác định công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân rất quan trọng nên chính quyền xã tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Với sự quyết tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, đến năm 2018 xã Mỹ Tân đã được Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, sớm 2 năm, vượt 6 tiêu chí so với Nghị quyết tại đại hội lần thứ VII đề ra, tạo một diện mạo khởi sắc, khang trang sáng -  xanh - sạch - đẹp hơn.

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng với các công trình như : 12 cầu bê tông, 05 tuyến điện chiếu sáng, 15 tuyến nước sạch, một số tuyến đường được được nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa, bê tông hóa….đó là sự  “đột phá” từ giao thông, là tiền đề để kinh tế xã hội phát triển để nâng cao đời sống người dân và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.; Ngoài việc hiến đất, di dời vật kiến trúc, góp tiền, góp sức, của người dân và sự đóng góp các mạnh thường quân trong và ngoài xã, đã thực hiện 5km  đường ngõ xóm với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, 5km đèn chiếu sáng và cầu với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó vận động người dân trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, thực hiện nếp sống văn đô thị đăng ký thu gom rác, thường xuyên vệ sinh đường sá trước cửa nhà, khai thông dòng chảy các kênh rạch, thực hiện dòng sông không rác, biến bãi rác thành vườn hoa.

Mô hình tổ hợp tác hoa lan 

Mô hình Hội quán, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tổ hợp tác được hình thành, thông qua đó nông nghiệp đô thị bước đầu được phát triển như: vùng chuyên canh trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, hoa lan, cây cảnh, rau an toàn…ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa Ngọc đỏ hương dứa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế cho người dân. Thu nhập và đời sống người dân không ngừng được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm thường xuyên. Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, đến nay chỉ còn 44 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng/năm.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cùng với các phong trào, mô hình khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực như gia đình đoàn thể, tổ nhân dân tự quản; các giá trị văn hóa được giữ gìn, phát huy như Lễ giỗ liệt sĩ Nguyễn Văn Phối, lễ giỗ thống lãnh binh Nguyễn Văn Linh, đình thần Mỹ Ngãi…

Tình hình an ninh trật tự, quân sự địa phương được giữ vững tạo sự an tâm và tin tưởng của người dân, xuất hiện nhiều mô hình như: quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư, tuần tra chia nhỏ địa bàn, công an tuần tra bằng xe đạp…

Đạt được như vậy có thể khẳng định, nhờ sự năng động trong lãnh đạo chỉ đạo, sự công khai dân chủ trong quá trình thực hiện nên xã đã đạt nông thôn mới  vào năm 2018. Đó chính là kết quả được kết tinh từ sự đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân và đây cũng là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Mỹ Tân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trong những năm tới.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:8080