Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh có nhiều mô hình cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh có nhiều mô hình cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các địa phương trên địa bàn TP.Cao Lãnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình cải cách hành chính, trong đó, UBND Phường 2 thực hiện mô hình “Ngày thứ 4 trực tuyến – không giấy tờ”.

Người dân địa phương liên hệ TTHC tại Phường 2

Bắt đầu triển khai từ ngày 05/8/2019 trên phần mềm “Dịch vụ công trực tuyến” qua địa chỉ: http://dichvucong.dongthap.gov.vn. Theo đó, khi các tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính vào ngày thứ Tư hàng tuần, cán bộ, công chức hướng dẫn, tuyên truyền và khuyến khích thực hiện trực tuyến (không giấy tờ viết tay). UBND phường cũng chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng bản tin thường xuyên tuyên truyền trên Trạm truyền thanh và Trang thông tin điện tử của Phường để người dân nắm, thực hiện. Đoàn Thanh niên phường hàng tuần phân công một đoàn viên cùng trực tại Bộ phận một cửa để phối hợp với Bộ phận một cửa tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ TTHC trực tuyến. Từ khi thực hiện đến nay, UBND Phường 2 đã nhận được 160 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực như cấp chứng chỉ xây dựng, bổ trợ Tư pháp, công nghiệp tiêu dùng, đất đai, LĐ-TB&XH,v.v…

Còn tại UBND phường Mỹ Phú, mô hình “Ngày không viết; ngày không hẹn” và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường thực hiện từ đầu tháng 9/2019, vào ngày thứ Năm hàng tuần theo giờ hành chính. Mô hình “Ngày không viết; ngày không hẹn” là khi tổ chức, công dân đến yêu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ năm hàng tuần. Nếu đầy đủ hồ sơ theo quy định  thì sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay còn chưa đủ hồ sơ thì bộ phận một cửa sẽ hỗ trợ ghi chép hoặc đánh máy các loại hồ sơ theo yêu cầu của người dân (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp Luật không được viết hộ). Riêng “Ngày không hẹn” chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Nếu tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ rồi tiếp nhận; xử lý hồ sơ; trình ký và trả kết quả ngay cho người dân và không thu phí viết hộ. Thông qua mô hình này, UBND phường cũng khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 3) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

Qua đó, từ ngày 01/9/2019 đến 18/4/2020, UBND phường Mỹ Phú đã tiếp nhận 210 hồ sơ. Nhìn chung, sau khi triển khai tại Phường 2 và phường Mỹ Phú, người dân đều rất hài lòng vì không phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, đôi lúc phần mềm chạy còn chậm, không đăng nhập được ảnh hưởng đến việc hướng dẫn người dân đăng nhập, tạo tài khoản công dân để nộp hồ sơ trực tuyến.

Nhìn chung, sau khi triển khai tại Phường 2 và phường Mỹ Phú, người dân đều rất hài lòng vì không phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, đôi lúc phần mềm chạy còn chậm, không đăng nhập được ảnh hưởng đến việc hướng dẫn người dân đăng nhập, tạo tài khoản công dân để nộp hồ sơ trực tuyến.

Mặc dù vậy, các mô hình của Phường 2 và phường Mỹ Phú đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định, góp phần xây dựng Thành phố thông minh, công dân điện tử. Qua đó, tạo thêm sự gần gũi, thân thiện giữa các tổ chức, cá nhân và chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Lư Liễm

Có thể bạn quan tâm