Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh tiếp tục duy trì và tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh tiếp tục duy trì và tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến

Qua theo dõi tình hình thực hiện (từ ngày 01/01/2023 đến 10/11/2023) tại Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với nhóm chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC tại thành phố Cao Lãnh hiện có 7.765 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 39,83%) hoàn thành chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trong năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Thành phố Cao Lãnh tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến (Ảnh minh họa)

Thực hiện Công văn số 29/UBND-HCC ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trong năm 2023, đồng thời để tiếp tục duy trì và tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thời gian, Thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện thanh toán trực tuyến của đơn vị mình, nhằm đảm bảo yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu 30% hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính (bao gồm nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến). Riêng các đơn vị đã đạt chỉ tiêu, tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức duy trì thực hiện thanh toán trực tuyến không để giảm tỷ lệ hiện đã đạt đến cuối năm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (phần mềm Một cửa điện tử) để đảm bảo việc xử lý hồ sơ có mã số theo quy định toàn quốc; không cập nhật thiếu, sai thông tin hoặc không cập nhật thông tin mã hồ sơ, kết thúc hồ sơ khi chưa đúng trạng thái hoặc chưa trả kết quả làm ảnh hưởng đến việc thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính.

Kiều Danh – Phòng VH&TT TPCL

Có thể bạn quan tâm