Xuất bản thông tin

null Phường 2 xây dựng chính quyền thân thiện

Trang chủ Chi tiết bài viết

Phường 2 xây dựng chính quyền thân thiện

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thể hiện sự thân thiện, gần gũi, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường. Từ ngày 01/01/2023, Uỷ ban nhân dân Phường 2 triển khai thực hiện mô hình “Vì mục tiêu xây dựng Chính quyền thân thiện qua lời chào  bằng Camera Tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả”.

UBND Phường 2 trang bị Camera bằng lời chào "Phường 2 kính chào quý khách"

Theo đó, UBND phường trang bị thêm hệ thống Camera bằng lời chào Phường 2 kính chào quý khách” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, tạo sự phấn khởi cho công dân đến giao dịch giấy tờ. Bên cạnh đó, UBND phường xây dựng 10 phương châm hành động nhằm tạo chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

UBND Phường 2 xây dựng 10 phương châm hành động thực hiện chính quyền thân thiện

Qua 10 tháng triển khai, công tác tiếp dân, tiếp nhận TTHC giữa cán bộ, công chức phường với Nhân dân được cải thiện rõ nét, thái độ niềm nở, thân thiện. Theo kết quả lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cho thấy mức độ hài lòng đạt tỷ lệ 100%.

Thành Đạt (Phường 2)

Có thể bạn quan tâm