Xuất bản thông tin

null Triển khai, giới thiệu thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hộ tịch

Trang chủ Chi tiết bài viết

Triển khai, giới thiệu thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hộ tịch

Ngày 01/11, Phòng Tư pháp thành phố Cao Lãnh triển khai hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hai thủ tục hành chính mới, được ban hành trong lĩnh vực hộ tịch theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày 21/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp:

  1. Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

Người dân có yêu cầu khai thác thông tin hộ tịch của mình trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì ngoài yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch còn có thể yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền.

- Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến (dichvucong.dongthap.gov.vn hoặc dichvucong.gov.vn) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch theo mẫu (nộp theo hình thức trực tiếp); biểu mẫu điện tử tương tác yêu cầu cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch (nộp theo hình thức trực tuyến) và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch; trong trường hợp ủy quyền thì cần nộp thêm văn bản ủy quyền.

- Thời gian giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, nếu trường hợp cần xác minh thì kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Cao Lãnh

  1. Thủ tục hành chính: đăng ký kết hôn trực tuyến

* Hình thức nộp: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ (bên nam hoặc bên nữ có thể nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại) qua hệ thống đăng ký trực tuyến:

+ Qua Cổng dịch vụ công Tỉnh (dichvucong.dongthap.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

+ Người có yêu cầu lựa chọn cơ quan đăng ký là UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

* Thành phần hồ sơ:

- Biểu mẫu điện tử tương tác ĐKKH.

- Người có yêu cầu tải lên bản chụp các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ hợp lệ để chứng minh người có yêu cầu đủ điều kiện kết hôn;

+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần;

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài;

+ Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

+ Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn;

+ Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

+ Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

+ Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên;

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp thông tin nơi cư trú đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự động thì không phải tải lên.

* Thời gian giải quyết: Trong 15 ngày làm việc.

Cần lưu ý: Đối với thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến, người yêu cầu phải đến đầy đủ hai bên nam, nữ để nhận kết quả trực tiếp.

Tường Vy – Phòng Tư pháp Thành phố

Có thể bạn quan tâm