Xuất bản thông tin

null Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 02/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, Khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Ngọc Truyền và Phó Chủ tịch HĐND Vũ Nhật Tân chủ trì, đến tham dự có ông Võ Phan Thành Minh - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban ngành thành phố cùng 26 đại biểu.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố. Theo đó, tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư TP.Cao Lãnh có tổng quy mô khoảng 79,2 ha; giai đoạn 1 thực hiện đầu tư là 32 ha gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Phường 6 - xã Tịnh Thới, với tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 1 dự kiến trên 573 tỷ đồng trong thời gian thực hiện từ 2023 - 2025. Qua xem xét, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 1); hạng mục: San lấp mặt bằng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phường 6 – xã Tịnh Thới.

Ông Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố sớm chỉ đạo các ban, ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

Phước Minh - Lê Hoàng

Có thể bạn quan tâm