Xuất bản thông tin

null Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp số 500 của Tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2024

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp số 500 của Tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2024

Sáng ngày 30/5, thành phố Cao lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp số 500, ngày 13/12/2019 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2024. 

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình này, thời gian qua Uỷ ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến xã, phường đã cụ thể hóa thực hiện nhiều hoạt động. Trong đó, Uỷ ban nhân dân Thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh, Thành phố giai đoạn 2020 - 2024. Triển khai Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển thể dục, thể thao; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và ma túy; phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; trật tự an toàn giao thông; thực hiện hòa giải cơ sở và quy chế dân chủ cơ sở; triển khai các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…

Còn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương, phát triển văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, giảm nghèo bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình và công tác trẻ em đến các chi, tổ, hội, các Câu lạc bộ, Hội quán, nhóm Gia đình đoàn thể, Tổ Nhân dân tự quản…tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 của Thành phố còn 1%.

Từ năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp trong Thành phố đã phối hợp tổ chức và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bằng nhiều hình thức đã vận động được 58,1 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 400 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà tình thương cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng và sửa chữa 13 cây cầu nông thôn; vận động hỗ trợ học bổng, khám chữa bệnh, quà cho hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất… được trên 22.000 suất với tổng giá trị trên 8,7 tỷ đồng. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 không tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tuy nhiên Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 18,15 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND, UBMTTQ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ phù hợp với từng địa phương, đơn vị, hỗ trợ cho Hội quán hoạt động, tư vấn về kiến thức nông nghiệp, quy trình sản xuất an toàn, đến nay  Thành phố duy trì 15 Hội quán, với 886 thành viên và có 06 HTX được thành lập từ Hội quán.

Phối hợp triển khai có hiệu quả mô hình Tổ Nhân dân tự quản, nhóm gia đình đoàn thể, Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Không gian đại đoàn kết”... Triển khai hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN Thành phố tham gia giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp của Tỉnh. Hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND và chất lượng phối hợp của MTTQ Việt Nam các cấp được nâng lên.

Thời gian tới, thành phố Cao Lãnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 500, ngày 13 tháng 12 năm 2019 giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2024. Hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở bám sát vào Chương trình, kế hoạch của Tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận để thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với UBND cùng cấp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội…

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động cụ thể của nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh. Tiếp tục duy trì chế độ thông tin, báo cáo, trao đổi giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ với UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2021 - 2025; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phát huy vai trò tự chủ, tự quản của nhân dân tham gia mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Bà Lê Thị Mai Trinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 500 của Tỉnh

Dịp này, UBND thành phố Cao Lãnh khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2024.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm