Xuất bản thông tin

null HĐND giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

HĐND giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thực hiện chương trình giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo Nghị quyết số 36 của Hội đồng nhân dân Thành phố (HĐND) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ năm 2023. Sáng ngày 29/5, Đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, do Ông Vũ Nhật Tân - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND Phường 3 về nội dung này.

Đoàn giám sát HĐND thành phố Cao Lãnh làm việc tại Phường 3 về thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn Phường

Năm 2023, Phường 3 có 05 công trình đang thực hiện, đa số có sự đồng thuận cao của nhân dân, phối hợp tốt với các ngành Thành phố trong việc triển khai dự án, kiểm đếm, đo đạc, giải quyết khiếu nại của người dân và niêm yết công khai quy mô công trình dự án tại trụ sở UBND Phường và Ban nhân dân 5 khóm.

Tuy nhiên thực hiện công trình dự án có ảnh hưởng đến việc di dời nơi ở, cuộc sống sinh hoạt nên cũng có một số hộ còn kỳ kèo, thiếu hợp tác, địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động chấp hành.

Qua đó, đoàn đã kiến nghị địa phương, đẩy mạnh công tác tuyền truyền vận động người dân, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, cũng như mục đích ỳ nghĩa khi thực hiện công trình dự án, mang lại lợi ích trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đoàn giám sát công trình, dự án

Đoàn cũng đi giám sát thực tế một số công trình xây dựng như: công trình mở rộng đường Ngô Quyền, mở rộng trường Mầm non Hương Sen và khu vực xây dựng chợ tạm Cao Lãnh trên phạm vi Phường 3.

Lê Hoàng

Có thể bạn quan tâm