Xuất bản thông tin

null Tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 26/5, UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; Trưởng, phó Ban Kinh tế - Xã hội; Thành viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Thủ trưởng và công chức phụ trách pháp chế các phòng, ban chuyên môn thuộc Thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường; Ban Kinh tế - Xã hội; Hội đồng nhân dân và Công chức: Văn phòng - Thống kê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường.

Quang cảnh lớp tập huấn

Báo cáo viên tập huấn những văn bản Luật có liên quan

Báo cáo viên tập huấn một số Luật, văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm quyền ban hành; quy trình xây dựng, soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày; tự kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và xã, phường.

Qua đây nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đưa công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào nề nếp và đi vào cuộc sống.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm