Xuất bản thông tin

null Thành ủy Cao Lãnh gặp gỡ trao đổi với các Chi bộ các trường học về công tác kết nạp đảng viên trường học

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thành ủy Cao Lãnh gặp gỡ trao đổi với các Chi bộ các trường học về công tác kết nạp đảng viên trường học

Sáng ngày 18/3, lãnh đạo Thành ủy Cao Lãnh tổ chức gặp gỡ trao đổi với các Chi bộ các trường học trong địa bàn về công tác kết nạp đảng viên trường học. Cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, đảng ủy các xã phường.

Trên địa bàn Thành phố có 54 trường học từ mầm non đến THPT, với hơn 1.900 giáo viên, nhân viên, tất cả 54 trường đều có tổ chức Đảng. Từ đầu năm 2021, đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã ký quyết định kết nạp 48 đảng viên ở các trường học, trong đó có 42 giáo viên và 06 học sinh, mặc dù các Chi đảng ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đảng viên hàng năm của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra, tuy nhiên tỷ lệ giáo viên, nhân viên là đảng viên chỉ đạt 70,16% so với tổng số giáo viên, nhân viên các trường, đạt thấp so với nguồn hiện có.

Thảo luận tại hội nghị, cán bộ, giáo viên, đảng ủy xã phường nêu những khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên từ năm 2021 đến nay như: còn vướng về lý lịch, hạn chế về trình độ chuyên môn, một số ít giáo viên chú trọng đến kinh tế, gia đình đơn chiếc, lớn tuổi sắp nghỉ hưu,.v.v, nên chưa muốn vào đảng.

Lãnh đạo các Ban đảng thuộc Thành ủy cũng có nhiều ý kiến định hướng cho các Chi bộ tháo gỡ khó khăn về công tác kết nạp đảng viên trong trường học phù hợp với thực tế, nhằm đảm bảo số lượng đảng viên đứng vào tổ chức đảng đạt chỉ tiêu.

Ông Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực Thảnh ủy phát biểu tại hội nghị

Kết thúc buổi làm việc ông Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Bí thư Chi bộ trường học, đảng ủy xã, phường cần có những giải pháp thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên trong trường học, thường xuyên gần gũi giáo viên, nhân viên của trường để nắm tình hình, động viên, chia sẻ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho giáo viên an tâm công tác, tuyên truyền vận động đứng vào hàng ngũ Đảng; thường xuyên có những buổi chuyên đề, hội nghị giáo dục tư tưởng chính trị cho quần chúng,  đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, để mỗi đảng viên đã kết nạp là tuyên truyền viên tích cực để giáo viên, kể cả học sinh đủ điều kiện tha thiết xin vào đảng, công tác kết nạp đảng viên trong trường học thực hiện tốt, cũng góp phần chung cho thành phố hoàn thành đạt chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng viên, từng bước xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sách vững mạnh.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm