Xuất bản thông tin

null Ký cam kết cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Trang chủ Chi tiết bài viết

Ký cam kết cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 16/3, UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Năm 2022, trên địa bàn Thành phố tiếp tục có 05 mô hình, sáng kiến được khởi tạo, áp dụng mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân. UBND Thành phố nêu cao tinh thần, biểu dương, khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực tiễn nhằm tìm kiếm cách làm hay, sáng kiến mới và áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), phục vụ tốt cho nhu cầu quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền Thành phố và tạo nền tảng cho thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết đề ra. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết TTHC tại UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Theo Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC năm 2023, thành phố Cao Lãnh đặt ra mục tiêu đối với nhóm các tiêu chí, tiêu chí thành phần được xác định bằng sự đánh giá kết quả của cơ quan có thẩm quyền kết hợp tài liệu minh chứng về chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đều đạt 100%/tổng số điểm. Đối với nhóm các tiêu chí, tiêu chí thành phần được xác định bằng phương pháp điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính đạt từ 95% trở lên; tiêu chí, tiêu chí thành phần khác đạt từ 90% trở lên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường đã chia sẻ nhiều ý kiến về những khó khăn, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời phân tích cụ thể và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp. Để đạt được kết quả trong việc triển khai nhiệm vụ công tác, nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC cần có sự quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, có chất lượng và hiệu quả của tất cả các cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, UBND xã, phường tiếp tục bám sát tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Ông Võ Phan Thành Minh cho biết, năm 2023, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, phù hợp với thực tiễn địa phương, nhất là chính sách đào tạo, hỗ trợ nhân lực công nghệ thông tin; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, chương trình hành đành động của Thành uỷ, Kế hoạch của UBND Thành phố…

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số CCHC năm 2022.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn ký cam kết cải thiện chỉ số CCHC năm 2023

Lãnh đạo 12 phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND 15 xã, phường cũng ký cam kết cải thiện chỉ số CCHC năm 2023 với Chủ tịch UBND Thành phố.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm