Xuất bản thông tin

null Phường Hòa Thuận có thêm mô hình cải cách hành chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Phường Hòa Thuận có thêm mô hình cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh vừa chính thức thực hiện mô hình cải cách hành chính “Điện tử tờ khai thủ tục hành chính bằng mã QR căn cước công dân hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2” để khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ cho công dân trong các giao dịch hành chính phù hợp với tình hình hiện nay.

Công dân thao tác thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Theo đó, khi công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến không ghi được thông tin yêu cầu trong biểu mẫu thủ tục hành chính, công dân có thể quét mã QR trên căn cước công dân hoặc quét mã QR trên ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 và cung cấp thêm các loại giấy tờ cần thiết khác, rồi gửi thông tin cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết phường để được hỗ trợ truy xuất thông tin nộp hồ sơ trực tuyến. Nếu công dân không có thiết bị để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết phường và mang theo đầy đủ giấy tờ để được hỗ trợ truy xuất thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết phường, công dân cũng có thể tự thao tác quét mã QR để truy xuất thông tin hoặc được sự hỗ trợ của công chức tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện.

Ông Ngô Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận chia sẻ: Mã QR căn cước công dân hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 được kết nối với các biểu mẫu thủ tục hành chính. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường thực hiện hỗ trợ truy xuất đối với 6 loại thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh (3 trong 1); đăng ký lại khai sinh; đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử; trích lục hộ tịch. Ngoài ra còn có các xác nhận khác như: Giấy bán cho tặng xe; Giấy ủy quyền; Chứng thực hợp đồng mua bán xe mô tô.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số loại thủ tục hành chính mà công dân thường xuyên thực hiện để hỗ trợ tốt nhất cho công dân. Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công dân sẽ được nhận kết quả trên tài khoản mà công dân thực hiện nộp hồ sơ hoặc bằng văn bản điện tử qua tài khoản mà công dân yêu cầu và bằng văn giấy theo quy định.

Phúc Nguyễn – Phường Hòa Thuận

Có thể bạn quan tâm