Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH TP.Cao Lãnh triển khai hoạt động quý I/2023

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH TP.Cao Lãnh triển khai hoạt động quý I/2023

Sáng ngày 01/2/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cao Lãnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động quý I/2023. Bà Lê Thị Mai Trinh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cao Lãnh chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cao Lãnh đã bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, các nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến với người dân, góp phần trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, doanh số cho vay trong năm 2022 là 143 tỷ 161 triệu đồng, tăng gần 68 tỷ 877 triệu đồng  so với năm 2021. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 là 351 tỷ 668 triệu đồng, với 10.554 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động giao dịch định kỳ hàng tháng được xếp loại tốt. Hiện 221 Tổ tiết kiệm và vay vốn đa số hoạt động tốt. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác đã triển khai thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.

Bà Lê Thị Mai Trinh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cao Lãnh ghi nhận những nỗ lực của các ngành và xã, phường đã thực hiện tốt chính sách tín dụng, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong quý I này đề nghị thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cao Lãnh thực hiện tốt công tác truyền thông về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụg chính sách xã hội ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chinh sách khác; kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn để cho vay kịp thời tránh rủi ro, nợ quá hạn,.v.v. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, nhiều tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn năm 2022” được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp khen thưởng; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cao Lãnh cũng khen thưởng cho tập thể có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Cao Lãnh năm 2022.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm