Xuất bản thông tin

null Năm 2023, thành phố Cao Lãnh phấn đấu đưa 132 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Năm 2023, thành phố Cao Lãnh phấn đấu đưa 132 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Cao Lãnh vừa làm việc với 6 xã phường về công tác vận động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023 gồm: Phường 2,3, 6, Mỹ Phú, xã Mỹ Ngãi, Tân Thuận Tây.

Đoàn công tác làm việc tại Phường 2

Tại mỗi địa phương, lãnh đạo thông tin kế hoạch thực hiện công tác này năm 2023, trong đó đa dạng hình thức tuyên truyền để đạt chỉ tiêu thành phố giao. Điểm chung của xã, phường là giao chỉ tiêu cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban nhân dân khóm, ấp. Tuỳ vào thực tế, có biện pháp tuyên truyền phù hợp, thống kê người trong độ tuổi lao động chưa có việc làm ổn định để tuyên truyền, lấy gương người thật, việc thật, gia đình có con em làm việc có thời hạn ở nước ngoài hiệu quả, kinh tế gia đình phát triển, để người dân quan tâm tham gia,.v.v.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận những kết quả của các xã phường đã nỗ lực thực hiện công tác này trong năm qua, góp phần cho thành phố hoàn thành chỉ tiêu. Đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện tốt hơn nữa công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023, xem đây là chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi gia đình theo phương châm “đi làm thuê, về làm chủ”.

Năm 2022, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, TP.Cao Lãnh có 139 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt tỷ lệ 105,3%. Năm nay tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tỉnh giao là 132 lao động, từng bước để người lao động thành phố có việc làm ổn định, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm