Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh những kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xuống phố, về làng”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh những kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xuống phố, về làng”

Thành phố Cao Lãnh là trung tâm kinh tế - văn hóa của Tỉnh, trên địa bàn Thành phố có nhiều loại hình dịch vụ cao cấp khác như: hệ thống tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải, bưu chính - viễn thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục…

Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 19/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo hệ thống chính trị Thành phố thực hiện “Xuống phố, về làng” năm 2019 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện “Xuống phố, về làng” năm 2019 và những năm tiếp theo.

Qua triển khai, quán triệt chủ trương “Xuống phố, về làng” của Thành ủy đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức viên chức. Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị có phân công cụ thể các phòng, ban, ngành phụ trách địa bàn từng xã, phường.

Kết quả thực hiện, với phương châm hành động “Đảng trong lòng dân; chính quyền kiến tạo; cán bộ tận tâm; người dân đồng thuận; doanh nghiệp đồng hành” của Thành ủy Cao Lãnh. Qua 1 năm thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả, công việc thuận lợi.

Cán bộ Hội LHPN xã Tân Thuận Đông tăng cường đi cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, thành phố thành lập nhiều nhóm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tháng, các nhóm đi cơ sở từ 2-4 lần (chiều thứ Sáu), xoay vòng 15 xã, phường và 69 khóm, ấp nhằm ghi nhận những vấn đề khó khăn ở cơ sở để đề xuất giải đáp kịp thời. Sau mỗi buổi làm việc, cán bộ còn tham gia vệ sinh môi trường, góp phần làm cho cảnh quan các tuyến phố văn minh, tuyến đường nông thôn mới sạch, đẹp hơn. Ở xã, phường, cán bộ cũng tăng cường đi cơ sở, xuống địa bàn dân cư triển khai chính sách, chủ trương của Thành phố và địa phương đến Ban nhân dân khóm, ấp và người dân, thành viên Hội quán, hợp tác xã... Cùng người dân bàn bạc thi công các công trình giao thông, sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, các cơ quan, đơn vị thành phố đã sắp xếp, phân công 586 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi cơ sở được trên 1.980 lượt.

Cán bộ cùng người dân thực hiện công trình, phần việc ở cơ sở (Ảnh minh hoạ)

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, đa số cán bộ, công chức, viên chức Thành phố thực hiện tốt, hàng tháng đều có xuống địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, thực hiện các nhiệm vụ còn gặp khó khăn, hạn chế như hướng dẫn quy trình khiếu nại tranh chấp trong Nhân dân, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính qua dịch vụ công bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn quy trình xin phép cất nhà, công tác bảo vệ môi trường khi chăn nuôi hoặc sản xuất, hỗ trợ công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, hỗ trợ công tác vận động lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, từ đó, giúp các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng từ khi thực hiện kế hoạch này, mối quan hệ của các phòng, ban, ngành Thành phố với các xã, phường ngày càng gần gũi, thân thiết hơn, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết các vấn đề của địa phương. 

Thực hiện mô hình “Xuống phố, về làng” trong năm 2022, đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát Chương trình hành động của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố sát địa bàn, kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Tích cực vận động cán bộ đảng viên của địa phương và Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Phương Nga (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:8080