Xuất bản thông tin

null Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 28/9, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức họp thường kỳ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 chuyên đề về cải cách hành chính (CCHC). Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề về CCHC

Theo báo cáo thực hiện các chỉ số CCHC 9 tháng đầu năm trên địa bàn TP.Cao Lãnh, tỷ lệ hồ sơ TTHC được nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn rất thấp so với tổng số TTHC đã nhận giải quyết. Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đảm bảo quy định, còn xảy ra tình trạng trễ hạn hồ sơ nhưng không có thư xin lỗi và không thông báo trước về tình trạng hồ sơ; công chức khi tiếp nhận hồ sơ không ra phiếu hẹn; chưa cập nhật phần mềm thường xuyên nên còn xảy ra tình trạng trễ hạn trên phần mềm một cửa,…

Điểm sáng trong 9 tháng đầu năm là trên địa bàn TP Cao Lãnh đã thực hiện 4 mô hình gồm: mô hình “Công an thành phố Cao Lãnh hướng về cơ sở trong công tác giải quyết thủ tục hành chính” (Công an Thành phố); mô hình “Quản lý dữ liệu của công dân phục vụ công tác cải cách hành chính (UBND Phường 2); mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử” (UBND Phường 3); mô hình “Điện tử hóa dữ liệu hồ sơ của công dân phục vụ cải cách hành chính” (UBND phường Hòa Thuận); Tổ chức đánh giá, đo lường kết quả khắc phục hạn chế trong công tác CCHC bằng bộ tiêu chí cụ thể (UBND Thành phố).

Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các phòng chuyên môn và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân tiếp cận, đăng ký tài khoản công dân điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó chú ý đến đối tượng đầu tiên là cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp. Các xã, phường xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém trong CCHC sau các đợt kiểm tra của Tỉnh và Thành phố. UBND Thành phó sẽ xem xét lắp đặt trang thiết bị hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, tra cứu hồ sơ ở các xã, phường có số lượng hồ sơ nhiều, sau đó nhân rộng sang các địa phương khác. Các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp thực hiện, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua.

Mi Lê - Ngọc Oai (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1