Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tổ chức Hội

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tổ chức Hội

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Chi hội trưởng Chi hội nông dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Ngày 25/8, Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội nông dân TP.Cao Lãnh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tổ chức Hội năm 2022, cho 51 Chi hội trưởng Chi hội nông dân kóm, ấp ở 11 xã, phường trong địa bàn TP.Cao Lãnh.

Nội dung tập huấn gồm: Công tác tuyên truyền của Hội và vai trò của Chi Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân. Một số nội dung trọng tâm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); những vấn đề liên quan trực tiếp đến vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên, nông dân như: Vai trò của Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong sản xuất nông sản hàng hoá theo yêu cầu của thị trường và thời kỳ hội nhập quốc tế; Lợi ích của nông dân khi tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã; Trách nhiệm của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế tập thể; Phát huy vai trò chủ thể và tinh thần tự lực, tự cường của nông dân trong tham gia thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới; Vận động hội viên, nông dân thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và thực hành “mẫu” việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân.

Tính đến nay, TP.Cao Lãnh có hơn 7.000 hội viên nông dân, chiếm tỷ lệ gần 71% so với nông dân toàn thành phố. Qua lớp tập huấn này, nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho Chi hội Trưởng để tuyên truyền, vận động phát triển thêm hội viên, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phương Nga (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm