Xuất bản thông tin

null Nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực hiện kế hoạch số 136, của UBND thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, UBND các xã, phường trên địa bàn TP.Cao Lãnh đã tích cực triển khai các Hội nghị tư vấn cho người lao động.

Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được đề ra với mục tiêu: tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, nhất là những lao động chưa có việc làm ổn định; giúp cho người lao động tích lũy vốn, kiến thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trước mắt và lâu dài, đồng thời tăng cường sự phối hợp của các ngành, đặc biệt là lao động qua đào tạo nghề. Để tạo điều kiện cho nhiều lao động tham gia, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành chính sách hỗ trợ theo từng giai đoạn và được sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND xã phường trên địa bàn Thành phố đã tích cực tổ chức các Hội nghị tư vấn cho các đối tượng lao động (từ 18-30 tuổi đã hoàn thành việc học hoặc bộ đội xuất ngũ nhưng chưa có việc làm) về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, Bộ phận cho vay trực tiếp Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp địa bàn TP.Cao Lãnh đã phối hợp để tuyên truyền cơ chế, chế độ chính sách hỗ trợ cho người lao động, các, thủ tục hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đi xuất khẩu lao động như vay vốn giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo,..

Trong 8 tháng đầu năm 2022 đã đưa được 75/132 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt tỷ lệ 56,82% kế hoạch (trong đó có 37 nữ), giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, tiếp cận công nghệ tiên tiến... góp phần giảm nghèo,thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm.

Thuỳ Linh

Có thể bạn quan tâm