Xuất bản thông tin

null Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4 họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4 họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập

Chiều ngày 01/7, Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4, TP.Cao Lãnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập.

Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4 được thành lập năm 1992, hiện nay có hơn 1000 hội viên, đây là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập, là nơi tập trung những cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn Phường 4 với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”, có cùng chung sở thích để giao lưu tình cảm, chăm sóc lẫn nhau về tinh thần cũng như vật chất.

Những năm qua, Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4 luôn chăm lo tốt đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng và bồi dưỡng hội viên vững vàng về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, cao đẹp về lối sống, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương nơi cư trú, xứng đáng là người công dân mẫu mực trong cộng đồng dân cư. Trong các lần sinh hoạt tuyên truyền hội viên chăm sóc sức khỏe, kịp thời thăm hội viên ốm đau, tổ chức góp quỹ xoay vòng để hội viên có điều kiện gúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đa số hội viên nhiệt tình với tinh thần tự lực sáng tạo, luyện tập bằng mọi hình thức, theo hoàn cảnh của từng người và áp dụng các bài thuốc phòng chống bệnh tật của người già. Hàng năm và mỗi nhiệm kỳ Ban Liên lạc đều đề nghị UBND Phường khen thưởng cho đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hưu trí.

Thời gian tới, Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, với mong muốn tất cả các hội viên hưu trí “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”. Có 100% gia đình hội viên đạt tiểu chuẩn gia đình văn hóa và gia đình thể thao, chấp hành tốt pháp luật của địa phương.

Dịp này, UBND Phường 4 tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân Câu lạc bộ Hưu trí Phường 4 về thành tích 30 năm cống hiến cho hoạt động Câu lạc bộ Hưu trí Phường.

Phương Nga (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1