Xuất bản thông tin

null Khen thưởng 13 tập thể và 23 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Khen thưởng 13 tập thể và 23 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 11/5, Thành ủy Cao Lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm 2021, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,...

Qua học tập, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác, tại Hội nghị này, có 13 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được UBND thành phố khen thưởng như Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Đảng ủy khối các cơ quan chuyên môn Thành phố; Chi bộ Công An, Đảng ủy Phường 1; Tổ từ thiện “Chuyến xe thiện nguyện” xã Mỹ Tân; Chị Huỳnh Thị Liên: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Thuận Đông; Nguyễn Thị Hữu Thùy: Hội viên Chi Hội Phụ nữ Khóm 5, Hội LHPN Phường 11.v.v…. Đồng thời, có 4 tập thể và 4 cá nhân được Bí thư Thành ủy tặng Thư khen.

Những tập thể và cá nhân được UBND TP Cao Lãnh khen thưởng

Ông Phan Văn Thương – Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đề ra chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tạo ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến...

Mi Lê (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1