Xuất bản thông tin

null Tổng kết tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tổng kết tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 5/5, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Cao Lãnh tổ chức hội nghị tổng kết kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị điều tra gồm: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Riêng đối với cơ sở hành chính do ngành nội vụ tổ chức thu thập thông tin.

Cuộc tổng điều tra được chia thành 2 giai đoạn, kết quả đã thu thập cập nhật thành phố có tổng số 954 doanh nghiệp, 221 chi nhánh doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp là 138 và 51 hiệp hội. Về khối cá thể có 12.895 cơ sở và khối tôn giáo có 42 cơ sở.

Trong quá trình điều tra đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên công tác này cũng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm và nổ lực của các điều tra viên đã có nhiều đơn vị hoàn thành sớm tiến độ như: xã Tịnh Thới, Phường 2, Phường 4, xã Mỹ Ngãi, xã Tân Thuận Tây và Phường Hòa Thuận.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị ông Lê Quang Trạng -  Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Cao Lãnh đã biểu dương các thành viên tổ điều tra xã, phường đặc biệt là lực lượng điều tra viên, giám sát viên, đã phấn đấu hoàn thành, bảo đảm thời gian, nội dung yêu cầu của kế hoạch điều tra, đồng thời nhấn mạnh kết quả cuộc tổng điều tra cơ sở nhằm phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý của Đảng, Nhà nước qua số liệu mã hóa, góp phần quan trọng vào việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Dịp này, có 10 cá nhân được nhận giấy khen của Cục thống kê trao tặng đã có thành tích tốt, góp phần vào việc hoàn thành cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Lê Hoàng (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:8080